Kai・遊・パーク(甲斐市玉幡公園)

Kai・遊・パーク(甲斐市玉幡公園)
所在地 〒 400-0117 山梨県甲斐市西八幡 1896-2
TEL 055-276-4189
HP URL http://www.fitz-sc.com/shop/kaiyu/kaiyu.html

アクセスマップ